การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬากรีฑา
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช35131967
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี1915943
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง9141134
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง99927
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์961025
6โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง810725
7โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี6111633
8โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่510520
9โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา54413
10โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี4141028
11โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น471021
Total113113110336