การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬายกน้ำหนัก
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี36192378
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์14222056
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง13171141
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช9121536
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี9111232
Total818181243