การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬายิงธนู
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง96217
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง58821
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก33410
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา0033
Total17171751