การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาคาราเต้โด
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช4408
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4318
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี0178
Total88824