การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาเทควันโด
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง4004
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก0303
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี0112
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่0033
Total44412