การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬามวยไทยสมัครเล่น
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง76619
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช67417
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง44614
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น32510
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา1269
Total21212769