การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬามวยปล้ำ
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช112114
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี641222
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ49821
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี39820
Total24242977