การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬายูโด
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี236130
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง481224
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา371424
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ26311
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี051116
Total323241105