การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาเรือพาย
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่263130
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก421126
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง04610
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี02911
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา001212
Total30302989