การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาเซปักตะกร้อ
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี101415
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี46212
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น2237
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี15612
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง1157
6โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช0235
7โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ0112
8โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์0033
Total18182763