การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาฟุตซอล
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง2103
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง1203
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา0033
Total3339