การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาฟุตบอล
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3003
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1326
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี1113
4โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1023
5โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์0202
6โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง0033
7โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง0022
8โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา0011
9โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช0011
Total661224