การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาแฮนด์บอล
No Schools
1โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1102
2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1102
3โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่0022
Total2226