The 23rd Thailand Sports School Games
image
image
image
สนามแข่งขัน

กรีฑา

รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ยูโด

อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
มวยปล้ำ

อาคารฝึกซ้อมกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ฟุตบอล
14 ปีชาย

มัชฌิมาชน
16 ปีชาย

รร.กรรณสูตศึกษาลัย
18 ปีชาย

รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

14 ปีหญิง

รร.บ้านท่าเสด็จ
14, 16 ปีหญิง

รร.ศรีประจันต์ เมธีประมุข
มวยสากลสมัครเล่น

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
มวยไทยสมัครเล่น

ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เทควันโด

อาคารร่วมใจไชโย ชั้น 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ยิงธนู

สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ฟุตซอล

สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
เรือพาย

สนามฝึกเรือพาย โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
คาราเต้โด

โรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
แฮนด์บอล ทีมหญิง

อาคาร 41 ปี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
ยกน้ำหนัก

โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยกการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
เซปักตะกร้อ

โรงฝึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี